Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Ths.BS.

Vũ Hải Thanh

Trưởng Khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học

 “Sa lồi ống mật chủ trên siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và nội soi ngược dòng. Báo cáo 01 trường hợp” Bài báo cáo đăng trên tạp chí y học Việt Nam số 2/2008.

“Chẩn đoán siêu âm sang lọc dị tật thai nhi trong 03 năm” Tạp chí Điện quang Việt Nam số 3/2011.

“Chẩn đoán cộng hưởng từ u mô thừa nhân xám” báo cáo khoa học hội nghị Điện quang Pháp Việt năm 2010.