Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

BS.

Trần Thế Hưng

Bác sĩ