Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

Ths.Bs.

Trần Sơn Tùng

Bác sĩ