Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

BS

Thiều Sỹ Sắc

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đang cập nhật