Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Ths.Bs.

Tạ Thị Lan Phương

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đề tài về thuốc tê Bupovacaine, so sánh tác dụng của thuốc tê ở các nhiệt độ.

Gây mê ở bệnh nhân đặt stent khí quản.

Hồi sức và gây mê ở bệnh nhân Fournier.