Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

Ths.Bs.

Quách Văn Kiên

Bác sĩ