Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Bs.

Phan Thuỳ Chi

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đang cập nhật