Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

Ths. Bs.

Phan Bá Hải

Bác sĩ Khoa PT Chi trên & Y học thể thao

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

6 bài báo cáo đăng tạp chí Y học thực hành, Y học Việt Nam.

Hướng dẫn 1 đề tài tốt nghiệp cử nhân.

Nhiều lần báo cáo hội nghị khoa học chuyên ngành.