Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

CNĐD.

Phạm Thị Ngoan

Điều dưỡng trưởng TT Gây mê & Hồi sức ngoại khoa ,Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê 2

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Khảo sát sự tuân thủ quy trình khử khuẩn ở mức độ cao dụng cụ nội soi bằng dung dịch Cidex.

Đánh giá bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại TT Gây mê và Hồi sức.

Thực trạng tiệt khuẩn dụng cụ và vệ sinh khử khuẩn của TT Gây mê và hồi sức goại khoa.