Bác sĩ Chuyên gia

TS. BS

Phạm Hoàng Hà

Phó trưởng khoa

 

Quá trình công tác:

Từ năm 2004 đến nay: Bộ môn ngoại – Trường đại học Y Hà Nội.

                                     Khoa PTTH – Bệnh Viện  Hữu Nghị Việt Đức.