Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

Ths.Bs.

Phạm Hiếu Tâm

Bác sĩ Khoa PT tiêu hóa

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 

Đánh giá kết quả phẫu thuật Lichtenstein.