Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

BS.

Phạm Duy

Bác sĩ