Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

PGS.TS.

Phạm Đức Huấn

Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

50 công trình nghiên cứu khoa học đã đăng báo.

Chủ trì 2 đề tài nhánh cấp nhà nước đã nghiệm thu và 2 đề tài cấp bộ.