Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh, TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

PGS.TS

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng khoa Khám bệnh, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn