Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

PGS.TS

Nguyễn Xuân Hùng

Quyền Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn