Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

Ths. Bs.

Nguyễn Văn Học

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá kết quả thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện Việt Đức.

U tế bào khổng lồ đầu dưới xương trụ: báo cáo trường hợp và nhìn lại y văn.