Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

Ths.Bs.

Nguyễn Trung Liên

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đề tài cấp nhà nước: "Nghiên cứu bào chế dung dịch TTB có tác dụng tan sỏi niệu" (là thành viên).