Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh, TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Ths.Bs.

Nguyễn Thu Vinh

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.