Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Ths.BS.

Nguyễn Thanh Vân

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

“Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán u đường bài xuất tiết niệu cao” – Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú.