Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

KTV.

Nguyễn Ngọc Thanh

KTV Trưởng