Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

TS.BS

Nguyễn Kim Liên

Trưởng khoa Gây mê I, Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Trưởng Khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1986: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 1993: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 trường Đại học Y Hà Nội. 

Năm 1994: Tốt nghiệp trường Đại học Bourgogne, Cộng hòa Pháp.

Năm 2001: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2004: Tốt nghiệp trường Đại học Strasbourg, Cộng hòa Pháp. 

Năm 2010: Bảo vệ luận án Tiến sỹ trường Đại học Y Hà Nội

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê phẫu thuật thần kinh