Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Gan mật

Ts.Bs.

Nguyễn Hải Nam

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHẪU THUẬT GAN MẬT