Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

PGS.TS.

Nguyễn Duy Huề

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đồng chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và điều trị bảo tồn không mổ trong các tổn thương chấn thương bụng kín”.

Đồng chủ nhiệm đề tài nhánh đề tài cấp nhà nước: “ Nghiên cứu chẩn đoán chết não” thuộc đề tài “nghiên cứu triển khai ghép gan lấy từ người cho chết não” mã số KC10.25/06-10.

Nghiên cứu viên đề tài cấp nhà nước” Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ và phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cốt sống”.

Chủ nhiệm đề tài nhánh đề tài cấp nhà nước “nghiên cứu kết quả của kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị chấn thương gan’ thuôc đề tài: “ nghiên cứu  ứng dụng can thiệp mạch và phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương gan và thận”.