Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Ths. BS.

Nguyễn Đức Hiệp

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Chủ trì đề tài nhánh Đề tài cấp nhà nước : Nghiên cứu áp dụng phẫu thuật Nội soi trong phẫu thuật thần kinh

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật thần kinh.