Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Gan mật

Ths.Bs.

Mẫn Văn Chung

Bác sĩ