Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

TS.Bs.

Lê Hồng Nhân

Phó Giám đốc Trung tâm PT Thần kinh, Trưởng Khoa PT Thần kinh II

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của Dị dạng động tĩnh mạch não.

Đánh giá kết quả phẫu thuật của Dị dạng động tĩnh mạch não tầng trên và dưới lều tiểu não.