Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Ths. BS.

Lê Anh Tuấn

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u não tế bào hình sao tại BV HN Việt Đức năm 2013.

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật u màng não nền sọ tại BV HN Việt Đức năm 2014.

Đánh giá kết quả xử trí ban đầu, vận chuyển và thái độ xử trí bệnh nhân có chấn thương cột sống ngực- thắt lưng năm 2014.