Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp

THS.BS

Khổng Tiến Bình

Trưởng Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Trưởng khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô Hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Nội - Tim mạch.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Đào tạo siêu âm tim nâng cao tại Viện tim thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2017: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội 

Năm 2018: Đào tạo siêu âm tim nâng cao tại Singapore.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Siêu âm tim.

Nội Tim mạch.