Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

TS.BS.

Hồ Thị Thiên Nga

Bác sĩ

 Công trình nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuần hoàn ngoài cơ thể đến huyết học trên bệnh nhân mổ tim hở.

30 bài báo nghiên cứu khoa học đã đăng trên các tạp chí Y học thực hành, Y học Việt Nam, nghiên cứu y học,... về chuyên khoa Đông máu - Huyết học.