Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Phòng Nghiên cứu Khoa học & CNTT

PGS. TS.

Dương Đại Hà

Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học & CNTT; Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Chủ nhiệm 2 đề tài nhánh của đề tài cấp Nhà nước:

Đề tài 1: “ Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong điều trị chấn thương sọ não và cột sống tại Việt Nam”.

Đề tài 2: “ Áp dụng kỹ thuật mổ nội soi trong Phẫu thuật thần kinh”.