Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

Ths. Bs.

Đỗ Văn Minh

Bác sĩ Khoa PT Chi trên & Y học thể thao

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 

9 bài báo cáo.

6 đề tài khoa học cơ sở.