Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

PGS.TS.

Đỗ Trường Sơn

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 

Dạ dày, Tụy, (luận văn tiến sĩ ), thực quản, đại tràng…