Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

Ths.Bs.

Đỗ Trung Dũng

Phó Trưởng khoa

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá tác dụng giảm mất máu sau mổ tim mở bằng Acid Tranexamis dùng trong mổ.

Đánh giá tác dụng giảm đau của Perfalgan dùng đường tĩnh mạch trong phẫu thuật bụng khi kết hợp với Morphin (Multi - mode).

Đánh giá tác dụng giảm đau bằng bơm liên tục bupivacain qua catheter ngoài màng cứng trong phẫu thuật chi dưới.

Đánh giá tác dụng giảm đau bằng bơm liên tục bupivacain qua catheter ngoài màng cứng trong phẫu thuật bụng trên.