Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Vật tư- Thiết bị Y tế

Ths.

Đinh Hồng Thái

Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế