Bác sĩ Chuyên gia, TT Ghép tạng

Ths. Bs.

Đặng Kim Khuê

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Nghiên cứu ghép gan trên người lớn tại Bệnh viện HN Việt Đức