Bác sĩ Chuyên gia, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Ths.

Cao Thị Hoàn

Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức