Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

TS.Bs.

Bùi Ích Kim

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Vai trò của oxy cao áp trong điều trị viêm phúc mạc.

Gây tê tủy sống bằng Đolacgem để mổ.

Gây tê tủy sống Buyrivacain để mổ.