Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

TS.Bs.

Bùi Ích Kim

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Vai trò của oxy cao áp trong điều trị viêm phúc mạc.

Gây tê tủy sống bằng Đolacgem để mổ.

Gây tê tủy sống Buyrivacain để mổ.