Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

TS. BS.

Bùi Huy Mạnh

Bác sĩ Khoa PT Thần kinh I

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Thành viên tham gia đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong điều trị chẫn thương thần kinh, sọ não ở Việt Nam (2014).

Thành viên tham gia đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu điều trị phẫu thuật u tuyến yên bằng đường mổ vi phẫu qua xoang bướm (2012).

Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh sọ não (2016).

Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng phẫu thuật vi phẫu u dây thần kinh VIII (2007).

Luận văn tiến sĩ: Nghiên cứu ứng dụng vi phẫu thuật giải ép thần kinh trong điều trị đau dây V (tốt nghiệp 2016).